Trucks

UDZIELENIE ZGODY I INFORMACJE DLA KLIENTÓW

1. Przetwarzanie danych osobowych Dysponentem w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych jest Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), nr rej. 556013-9700 („Firma”), adres: Gropegårdsgatan, 405 08 Gothenburg, Szwecja. Firma, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, przetwarza Twoje dane osobowe, takie jak no. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i inne dane kontaktowe, które jako klient udostępniasz Firmie. Informacje te będą wykorzystywane w celu przetwarzania i realizacji Twoich wniosków o udzielenie informacji na temat dostępności pojazdów, a także w celu administrowania, oceny i rozwoju relacji z klientami, np. na potrzeby bezpośrednich kampanii marketingowych prowadzonych przez Firmę i naszych dealerów (zarówno należących, jak i nie należących do grupy Firmowej).

2. Przekazywanie danych osobowych Dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępnianie, zarówno wewnątrz, jak i poza obszarem Unii Europejskiej, firmom z grupy Formowej, naszym dealerom i innym podmiotom, z którymi Firma współpracuje, w celach wskazanych powyżej.

3. Dostęp Masz prawo bezpłatnego wglądu w swoje dane jednokrotnie w każdym roku kalendarzowym. Możesz tego dokonać poprzez wystosowanie do nas pisemnej prośby. Prośba ta powinna być opatrzona odpowiednim podpisem i wysłana na poniższy adres. Nie możesz wnioskować o dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service 405 08 Gothenburg Sweden

4. Zmiana danych Masz prawo zażądać zmiany, zablokowania lub usunięcia twoich danych osobowych przetwarzanych przez Firmę.

5. Zgoda Skorzystanie z usługi subskrypcji oznacza jednocześnie Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z powyższym opisem.