Trucks

Footprint Calculator

KALKULATOR ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ten kalkulator jest wyjątkowy, ponieważ uwzględnia oddziaływanie naszych pojazdów w całym ich cyklu życiowym.

DLACZEGO STWORZYLIŚMY TEN KALKULATOR?

Drogą do zmian jest wiedza, a znajomość oddziaływania naszych pojazdów w całym ich cyklu życiowym pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące zmniejszenia negatywnych skutków transportu, na którym opiera się całe nasze społeczeństwo.

Nie wystarczy przyglądać się jedynie emisji powstającej w czasie użytkowania pojazdu na drodze. Należy brać pod uwagę wszystkie aspekty: skąd pochodzą surowce, ile zużywamy energii i materiałów, jak duża jest emisja z naszych fabryk oraz czynniki usprawniające recykling. Między innymi dlatego zbudowaliśmy pierwszą na świecie fabrykę neutralną pod względem emisji CO2.

Mamy nadzieję, że ta przejrzystość informacji spowoduje, że nasi klienci dostrzegą korzyści płynące z całościowego podejścia, po to, byśmy wspólnie mogli wziąć odpowiedzialność za urzeczywistnianie idei zrównoważonego transportu.

Produkcja

Obliczenia uwzględniają cały proces produkcji pojazdu, w tym także pozyskanie surowców, transport materiałów i części, jak również montaż.

Użytkowanie

Ta sekcja obejmuje wpływ pojazdu na środowisko naturalne w okresie jego eksploatacji, uwzględniając m.in. produkcję paliwa, zużycie paliwa i obsługę techniczną.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Około 85–90% samochodu ciężarowego Volvo nadaje się do recyklingu, a około jednej trzeciej materiałów użytych do wyprodukowania nowego pojazdu pochodzi z surowców pozyskanych w drodze recyklingu. Obliczenia w tej sekcji uwzględniają emisję podczas recyklingu, odpady oraz dodatek z tytułu recyklingu.

KALKULATOR ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Jak możemy skuteczniej ograniczać nasze oddziaływanie na środowisko? Po pierwsze, musimy znać nasz poziom oddziaływania. Dlatego właśnie opracowaliśmy kalkulator oddziaływania na środowisko, dzięki któremu możemy podejmować mądrzejsze i bardziej przyjazne dla środowiska decyzje.

Czeka nas przyszłość, w której ludzie muszą wziąć odpowiedzialność za to, jak korzystamy z zasobów planety i w jakim stopniu na nią oddziałujemy. To perspektywa, która wymaga od nas patrzenia na obraz całości: na to jak są produkowane nasze pojazdy, ile emitują zanieczyszczeń i jak mogą być ponownie przetworzone.

Volvo Trucks jest dumne z tego, że może przedstawić dane dotyczące oddziaływania w całym cyklu życiowym produktu. To nasz sposób na bycie firmą odpowiedzialną.

Spojrzenie Na Pełny Cykl Życiowy Produktu

Na potrzeby obliczeń cały cykl życiowy podzieliliśmy na pięć sekcji: materiały i produkcja, paliwo, emisja spalin, obsługa techniczna i wycofanie z eksploatacji (recykling). Ponad 90% procent oddziaływania typowego, napędzanego silnikiem wysokoprężnym, samochodu ciężarowego na środowisko naturalne przypada na fazę jego faktycznego użytkowania. Stopień załadowania, logistyka, masa i długość, komodalność, proekologiczna jazda i kalkulator oddziaływania – wszystko to jest częścią większego obrazu, na jaki należy patrzeć podczas ograniczania wpływu transportu na środowisko.

W tym kontekście jednym z najważniejszych aspektów, jest fakt, że transport stanowi element cyklu życiowego większości produktów i niemal wszystko, co widzimy wokół siebie musiało być w którymś momencie transportowane samochodem ciężarowym. Kluczowe znaczenie ma, oczywiście, wiedza w samych firmach transportowych, ale, patrząc z szerszej perspektywy, równie ważne jest zwiększenie świadomości w całym społeczeństwie, by firmy wiedziały, że mogą wymagać od dostawców transportu spełnienia określonych przez siebie standardów proekologicznych.

Projektowanie Samochodów Ciężarowych Nowej Generacji

Od czasu wprowadzenia na rynek, kalkulator oddziaływania na środowisko jest ciągle rozwijany i ulepszany w oparciu o nową wiedzę i nowe dane. Informacje pozyskane dzięki LCA pomagają nam również opracowywać samochody ciężarowe nowej generacji. Służą nam jako wytyczne podczas prac nad systemami zasilania paliwami alternatywnymi i różnymi modelami elektryfikacji.

Jak Wykonujemy Obliczenia

Jest to kalkulator kompleksowy, dający wyobrażenie o rzeczywistym oddziaływaniu Twojego samochodu ciężarowego. Korzysta z obszernej i skomplikowanej bazy danych, utworzonej w oparciu o zakrojone na dużą skalę badania i testy samochodów ciężarowych. Przeprowadzono analizy cyklu życiowego produktu, które następnie stały się bazą dla obliczeń, które uwzględniają cały proces produkcji materiałów, od pozyskania surowca do wyprodukowania gotowych części, zarówno w fabrykach naszych kooperantów, jak i w naszych własnych zakładach produkcyjnych w Europie.

Uwzględniona jest także obsługa techniczna, podobnie jak recykling, transport międzyzakładowy, produkcja paliwa i bezpośrednia emisja spalin z pojazdu. Sekcja dotycząca wycofania z eksploatacji uwzględnia dodatek z tyłu recyklingu, odzwierciedlający możliwość uniknięcia produkcji nowego metalu na potrzeby kolejnego produktu.

Analizie podlega oddziaływanie w trzech następujących obszarach:

  • Produkcja
  • Użytkowanie
  • Wycofanie z eksploatacji

Z rezultatów wynika jasno, że oddziaływanie na środowisko w największym stopniu zależy od zużycia paliwa, przebiegu pojazdu, silników i samego paliwa.

Oczywiście, można na nie wpływać poprzez znacznie więcej czynników, niż tylko wybór silnika, takich jak np. szkolenie kierowców, czy też regulacja geometrii ustawienia kół i ciśnienia w oponach. Kalkulator oddziaływania na środowisko stanowi także dowód na to, że warto przyglądać się temu, jak zarządzamy flotami samochodów ciężarowych i szkolimy kierowców.

POZWÓL NAM USPRAWNIĆ TWOJĄ FLOTĘ POJAZDÓW!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach ograniczenia swojego oddziaływania na środowisko, skontaktuj się z