Trucks

ZAŚWIADCZENIA DLA POJAZDÓW MARKI VOLVO

 

ZAŚWIADCZENIA

Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe – Dział Produktu i Homologacji wydaje certyfikaty dotyczące wyposażenia oraz danych technicznych pojazdów, takie jak:

 •  Certyfikat potwierdzający zgodność pojazdu z wyposażeniem niezbędnym do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)
 •  Dokumenty do rejestracji pojazdu
 •  Zezwolenia na operowanie pojazdem ze zwiększonymi parametrami technicznymi
 •  Inne dokumenty potwierdzające wyposażenie lub parametry techniczne pojazdu
 • Certyfikaty odnoszące się do klasy emisji spalin (takie jak : EURO5, EURO6) oraz certyfikaty wyciszenia „ L”, wydawane są za pośrednictwem Autoryzowanych Serwisów VOLVO TRUCKS. 

O wydanie dokumentów może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (osoba fizyczna / firma) lub osoba fizyczna / firma przez niego upoważniona.

Wszelkie potwierdzenia i certyfikaty wydawane są odpłatnie - 200 zł brutto za każdy dokument.

Prosimy Państwa o przesłanie do Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe następujących dokumentów:

 • wniosku o wydanie zaświadczenia (załącznik do pobrania poniżej),
 • dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego, faktury zakupu, dowodu odprawy celnej itp.),
 • wpłata na konto:


Volvo Polska Sp. z o.o. 
Oddział Samochody Ciężarowe
Aleja Katowicka 215
05-831 Młochów k/ Nadarzyna
42 2370 0008 0000 0000 2006 4181
SEB AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE

W tytule przelewu wpisując:
„Opłata za zaświadczenie” oraz numer VIN pojazdu


We wniosku o wydanie zaświadczenia prosimy o podanie następujących informacji:

 • dokładny adres korespondencyjny,
 • dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
 • kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego uzupełnienia brakujących danych,
 • numer identyfikacyjny VIN pojazdu, którego dokument ma dotyczyć,
 • typ zaświadczenia.

UWAGA! Wystawienie dokumentów możliwe jest jedynie na podstawie kompletnego wniosku (wypełniony wniosek + dowód własności + wpłata na konto)

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na jeden z poniżej podanych sposobów:

 • pocztą e-mailową na adres: zaswiadczenia@volvo.com
 • pocztą na adres Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów k/ Nadarzyna, Dział Produktu i Homologacji

Odpowiedzi udzielimy w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnych dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: +48 22 383 45 03.

Wniosek o zaświadczenie Format PDF Size 138 KB

MASZ PYTANIE?

Odpowie na nie Twój dealer Volvo Trucks. Zadzwoń, złóż mu wizytę lub zaproś go do siebie.