Trucks

ZAŚWIADCZENIA ADR DLA POJAZDÓW MARKI VOLVO

ZAŚWIADCZENIE ADR

O wydanie w/w dokumentu lub dokumentów może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (osoba fizyczna / firma) lub (osoba fizyczna / firma) przez niego upoważniona.


Wszelkie potwierdzenia i certyfikaty wydawane są odpłatnie - 200 zł brutto za każdy dokument.

Prosimy Państwa o przesłanie do Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe następujących dokumentów: 

 • wniosku o wydanie zaświadczenia (załącznik do pobrania).
 • dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego, faktury zakupu, dowodu odprawy celnej itp.),
 • wpłata na konto:

Volvo Polska Sp. z o.o. 
Oddział Samochody Ciężarowe
Aleja Katowicka 215
05-831 Młochów k/ Nadarzyna
42 2370 0008 0000 0000 2006 4181
SEB AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE

We wniosku o wydanie zaświadczenia prosimy o podanie następujących informacji:

 • dokładny adres korespondencyjny,
 • dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
 • kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego uzupełnienia brakujących danych,
 • numer identyfikacyjny VIN pojazdu, którego dokument ma dotyczyć.

UWAGA! Wystawienie dokumentów możliwe jest jedynie na podstawie kompletnego wniosku (wypełniony wniosek + wpłata na konto)

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na jeden z poniżej podanych sposobów:

 • pocztą na adres Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe, Aleja Katowicka 215,
  05-831 Młochów k/ Nadarzyna, Dział Produktu i Homologacji
 • pocztą e-mailową na adres: zaswiadczenia@volvo.com
Wniosek o zaświadczenie ADR Format PDF Size 138 KB

MASZ PYTANIE?

Odpowie na nie Twój dealer Volvo Trucks. Zadzwoń, złóż mu wizytę lub zaproś go do siebie.