Trucks

Polska

×

ZAŚWIADCZENIA ADR DLA POJAZDÓW MARKI VOLVO

Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe – Dział Logistyki i Produktu wydaje certyfikaty potwierdzające zgodność pojazdów z wyposażeniem niezbędnym do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)

ZAŚWIADCZENIE ADR

 

O wydanie w/w dokumentu lub dokumentów może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (osoba fizyczna / firma) lub (osoba fizyczna / firma) przez niego upoważniona.

Wszelkie potwierdzenia i certyfikaty wydawane są odpłatnie - 150 zł brutto za każdy dokument.

Jak Otrzymać Zaświadczenie

 

Prosimy Państwa o przesłanie do Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe następujących dokumentów:

 • wniosku o wydanie zaświadczenia (załącznik do pobrania).
 • dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego, faktury zakupu, dowodu odprawy celnej itp.),
 • wpłata na konto:

Volvo Polska Sp. z o.o.

Oddział Samochody Ciężarowe

Aleja Katowicka 215

05-831 Młochów k/ Nadarzyna

 

73 2370 0008 0000 0000 2006 1004

SEB AB S.A. ODDZIAŁ W POLSCE

 

Tytułem:

„Opłata za zaświadczenie ADR”

We wniosku o wydanie zaświadczenia prosimy o podanie następujących informacji:

 • dokładny adres korespondencyjny,
 • dane do fakturowania (dokładny adres i NIP firmy),
 • kontakt telefoniczny lub inny celem ewentualnego uzupełnienia brakujących danych,
 • numer identyfikacyjny VIN pojazdu, którego dokument ma dotyczyć.

UWAGA! Wystawienie dokumentów możliwe jest jedynie na podstawie kompletnego wniosku (wypełniony wniosek + wpłata na konto)

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na jeden z poniżej podanych sposobów:

 • pocztą na adres Volvo Polska Sp. z o.o., Oddział Samochody Ciężarowe, Aleja Katowicka 215,
  05-831 Młochów k/ Nadarzyna, Dział Logistyki i Produktu
 • pocztą e-mailową na adres: zaswiadczenia@volvo.com

Wniosek Do Pobrania

MASZ PYTANIE?

Odpowie na nie Twój dealer Volvo Trucks. Zadzwoń, złóż mu wizytę lub zaproś go do siebie.