Poznaj stan swojej floty.

Informacje ogólne na temat floty

Usługa Dynafleet gromadzi i przetwarza ostrzeżenia i alarmy z zestawów wskaźników na deskach rozdzielczych pojazdów. Informacje ogólne usługi Stan Pojazdu zawierają liczbę ostrzeżeń i alarmów w Twojej flocie wraz z opcją obserwowania poszczególnych pojazdów.

Szczegółowe informacje o stanie pojazdu.

Przejdź do panelu głównego

Przeglądaj ostrzeżenia, alarmy i aktualne parametry robocze, pokazywane przez zestaw wskaźników deski rozdzielczej każdego z pojazdów. Za pośrednictwem panelu masz dostęp do informacji o niesprawności świateł, wskazań poziomu paliwa, zużycia klocków hamulcowych czy też ciśnienia oleju. Wszystkie zdarzenia są zapisywane wraz z czasem ich wystąpienia, lokalizacją pojazdu, danymi kierowcy, przebiegiem silnika, co ułatwia prowadzenie głębszych analiz.

Kluczowe korzyści

  • Ostrzeżenia i alarmy z zestawu wskaźników deski rozdzielczej pojazdów we flocie.
  • Informacje z zestawu wskaźników deski rozdzielczej, takie jak usterka świateł, ciśnienie oleju, zużyte klocki hamulcowe itp.
  • Wszystkie zdarzenia usługi Stan Pojazdu obejmują czas wystąpienia, płożenie, imię i nazwisko kierowcy, wskazanie licznika przebiegu i czas pracy silnika.
  • Powiadomienia w czasie rzeczywistym zdarzeń usługi Stan Pojazdu.
VT

Zapewnij sobie kontrolę

Twój dealer Volvo Trucks pomoże Ci uzyskać kontrolę nad pojazdami i odkryć pełnię korzyści, jakie zapewnia usługa Stan Pojazdu.

Znajdź dealera