Oświadczenie O Zasadach Przetwarzania Danych Osobowych Dotyczących Danych Pojazdu (Dla Operatorów I Kierowców)

W tym oświadczeniu zawarto informacje dotyczące przetwarzania przez Volvo Group Pani/Pana danych osobowych.

Volvo Group może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, jeśli jest lub była Pani/był Pan osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która zakupiła lub wynajęła produkt bądź usługę oferowaną przez jedną z firm należących do Volvo Group. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego klienta. 

Jeśli jest lub była Pani/był Pana osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która sprzedała lub wynajęła produkt bądź usługę jednej z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego dostawcy.

Jeśli jest lub była Pani/był Pana kierowcą pojazdu lub operatorem maszyny budowlanej, które sprzedała lub wyprodukowała jedna z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego kierowcy.

Jeśli jest lub była Pani/był Pan pracownikiem firmy Volvo Group lub była Pani/był Pan konsultantem, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W takiej sytuacji prosimy o przeczytanie Oświadczenia dotyczącego pracownika lub konsultanta. 

Informacje dotyczące tożsamości oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

Firmy Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB oraz AB Volvo („VOLVO”) jako administratorzy danych osobowych są odpowiedzialne za przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi ochrony danych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika należy kierować do Group Privacy Officer w VOLVO na adres gpo [dot] office [at] volvo [dot] com lub pocztą lub telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja  

+46 (0)31 66 00 00

Dane generowane przez pojazd
 

Jeśli dane generowane przez pojazd mogą być powiązane z Panią/Panem jako osobą fizyczną, takie dane będą traktowane jako dane osobowe. VOLVO będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych generowanych przez pojazd. Zwracamy uwagę, że VOLVO nie musi przetwarzać wszystkich danych osobowych wskazanych poniżej.

 

Zachowanie i wydajność kierowcy, takie jak styl jazdy; chwilowe dane geopozycjonowania i położenia, ustawienia językowe deski rozdzielczej
 

Dane identyfikacyjne pojazdu, takie jak identyfikator pojazdu (w tym VIN i numer podwozia), numer IP, adres MAC 
 

Dane o działaniu pojazdu, takie jak dane techniczne pojazdu, informacje z komponentów pojazdu, wykorzystanie akumulatora, dane z silnika, zużycie paliwa, dane o mocy/momencie obrotowym, kody błędów
 

Dane o wykorzystaniu pojazdu, takie jak korzystanie z hamulców, zmiany biegów, przyspieszanie/zwalnianie, ustawienia deski rozdzielczej, wykorzystanie mocy/momentu obrotowego, dane techniczne generowane przez silnik; dane dotyczące wykrywania warunków drogowych i otoczenia z sygnaturami czasowymi i godzinami pracy 
 

Dane środowiskowe, takie jak warunki drogowe i warunki otoczenia
 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych 
 

Uzasadnione interesy VOLVO
 

VOLVO nieustannie pracuje nad rozwijaniem, produkowaniem i oferowaniem czołowych i innowacyjnych produktów i usług. Dzięki nieustannej ocenie i analizie danych dotyczących działania pojazdów w terenie, VOLVO jest w stanie rozwijać i doskonalić swoje produkty i usługi. Dlatego dane generowane przez pojazdy będą przetwarzane przez VOLVO w celu:

 

  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, aby doskonalić i obsługiwać bieżące produkty i usługi oraz rozwijać nowe produkty i usługi; 
  • ustalania jakości, typów i warunków dróg oraz poznawania wpływu pojazdów na środowisko zewnętrzne na podstawie położenia pojazdu; 
  • rozwiązywania problemów z jakością pojazdów; 
  • badania wypadków; 
  • zarządzania gwarancją;
  • zarządzania roszczeniami w związku z odpowiedzialnością za produkt; 
  • wykonywania umowy lub kontroli zgodności z przepisami;
  • wykonywania proaktywnej obsługi technicznej i diagnostyki. 

Udzielania klientom porad dotyczących produktów i usług , które mogą być dla nich przydatne, mając na uwadze osiągi i wykorzystanie ich pojazdów 
 

Dane generowane przez pojazdy będą przetwarzane przez VOLVO na podstawie jego uzasadnionych interesów związanych z takim przetwarzaniem: Uzasadnione interesy VOLVO obejmują interesy związane z zarządzaniem codzienną działalnością w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i gwarancji oraz odpowiedzialności za produkt. Co więcej uzasadnione interesy VOLVO obejmują interesy związane z doskonaleniem produktów i usług na podstawie danych dotyczących ich bieżącej funkcjonalności.  
 

Obowiązek prawny
 

VOLVO może przetwarzać dane generowane przez silnik pojazdu w celu spełnienia przez VOLVO rozporządzeń dotyczących homologacji z Dyrektywy UE 2007/46/WE i innych stosownych obowiązków prawnych.

VOLVO będzie uzyskiwać Pani/Pana dane osobowe z pojazdu  lub interaktywnie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (np. za pośrednictwem interfejsu telematycznego) lub przewodowo przy użyciu narzędzi diagnostycznych, np Tech Tool.

VOLVO w normalnych warunkach nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych poza Volvo Group, chyba że będą tego wymagały przepisy prawa lub rozporządzenia. Jednak jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, VOLVO może udostępnić Pani/Pana dane osobowe poza Volvo Group, także firmom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE/EOG. VOLVO może także, jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pani/Pana dane osobowe innym firmom i dostawcom, w tym firmom i dostawcom spoza UE/EOG.

 

VOLVO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, które zagwarantują  odpowiedni poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Może to obejmować na przykład stosowanie umów międzyzakładowych lub zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-US Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA) lub stosowanie innych mechanizmów, które zostały uznane lub zatwierdzone przez właściwe organy. W przypadku pytań dotyczących przesyłania danych należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych w VOLVO.

Dane powiązane z konkretnym pojazdem będą przetwarzane przez cały okres eksploatacji tego typu pojazdu, który może trwać do 25 lat.

Ma Pani/Pan prawo żądać od VOLVO informacji na temat przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych oraz dostępu do tych danych osobowych. Ma Pani/Pan  prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne, oraz żądać ich usunięcia. Ma  Pani/Pan prawo żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co oznacza żądanie od VOLVO ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ma  Pani/Pan prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ma  Pani/Pan prawo do przenoszenia danych (przenoszenia Pani/Pana danych osobowych do innego administratora danych), jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez VOLVO odbywa się na podstawie zgody lub wynika z umowy i jest zautomatyzowane.
 

Przysługuje  Pani/Panu  skarga do  odpowiedniego organu nadzorczegodotycząca przetwarzania przez VOLVO Pani/Pana danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw oraz sposobu ich wykonywania, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w VOLVO.

 

Więcej informacji o prawach podmiotu danych